2015 Moc Czekoladowej Pisanki

Mistrzowskie Talenty w służbie dzieciom. Moc czekoladowej pisanki!
Licytacja czekoladowych pisanek wykonanych przez Mistrzów Cukiernictwa , a zaprojektowanych przez znane Osobistości, których pasje oraz zainteresowania stały się inspiracją do wykonania wielkanocnych dzieł sztuki.
Osobistościami, które zaprojektowały pisanki w poprzednich edycjach są: Anna Komorowska – małżonka Prezydenta RP, Kamil Stoch, Małgorzata Socha, Michał Żebrowski, Ewa Minge, Rafał Królikowski,  Joanna Przetakiewicz,  Gen. Mirosław Hermaszewski, Anna Orska, Maja Popielarska, Maciej Kurzajewski, Agnieszka Cegielska, Dorota Gardias i Agnieszka Maciejak.

Aukcja jest wspólną inicjatywą Fundacji  Mają Przyszłość oraz wielu czołowych Mistrzów Czekolady m.in. Janusza Profusa, Joanny Klimas-Profus, Tomasz Deker, Bożena Sikon – Wojtal, Pawła Małeckiego czy Aleksandry Sowy. Dochód z licytacji jest zawsze przeznaczony na potrzeby dzieci  – Podopiecznych Fundacji Mają Przyszłość.

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ AKCJI CHARYTATYWNEJ!

2015

 

W roku 2015 zmieniliśmy formułę licytacji, by pomóc kilku innym Organizacjom. Duety Gwiazd i Cukierników zaprojektowały 5 pisanek,  zwycięzca licytacji Czekoladowej Pisanki w 2015 roku wspiera Podopiecznych jednej z 5 Fundacji – każda Pisanka została wykonana dla określonej organizacji.

Informacje o Organizacjach znajdziesz poniżej wizualizacji pisanek:

MCP_2015

 

Maja-Przyszłość-LOGO-2012-FINAL_200px (2) logo_iskierka ProArtislogo_www fundacja_drclown_www stowarzyszenie_t_cza_logo

Fundacja Mają Przyszłość powstała po kilku latach pracy wolontariackiej na rzecz najmłodszych. Wspieramy dzieci chore i niepełnosprawne w Polsce poprzez działania eventowe i medialne. Działamy także na rzecz dzieci skrajnie ubiegich i niedożywionych w krajach tzw. globalnego południa (m.in.Tanzanii, Kamerunie, Syberii, Czadzie). Prowadzimy zajęcia i warsztaty dla przedszkolaków oraz dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w zakresie zbliżania i nawiązywania więzi między ludźmi z odległych od siebie społeczeństw i kultur oraz pokonywania barier pomiędzy dziećmi zdrowymi i chorymi. Przeprowadzamy licytacje charytatywne, konkursy, eventy powiązane z działaniami CSR, imprezy o charakterze dobroczynnym wspierając Rodziców dzieci w pozyskiwaniu środków na leczenie

Sztandarową akcją Fundacji jest akcja charytatywna Panny Młode, czyli wyjątkowa sesja zdjęciowa, gdy kilkadziesiąt Panien Młodych w bieli koronek i satynie pozuje do zdjęć sponsorowanych, równocześnie w kilku miastach Polski. Działania Fundacji opierają się głównie o pracę wolontariuszy i ludzi wielkiego serca, którzy na co dzień towarzyszą w trudnej drodze naszym Podopiecznym w kraju i poza nim.

Fundacja „Mają przyszłość”/ „Have a future” Foundation
ul. Młyńska 45 / 62-070 Konarzewo / Polska .
KRS 0000425871 / REGON 302153520 / NIP 7773226141
http://www.majaprzyszlosc.org.pl                    http://www.haveafuture.org
fundacja@majaprzyszlosc.org.pl
     Tel. 88 31 35 550

Nasze projekty:
www.mocczekoladowejpisanki.pl             www.panny-mlode.pl             www.certyfikatszczescia.pl              www.sercedlaafryki.blogspot.com
Facebook: www.facebook.com/FundacjaMajaPrzyszlosc                   YouTube: www.youtube.com/user/HaveAFutureOrg

Rachunek bankowy: Alior Bank       Nr konta: PL 65 2490 0005 0000 4520 4418 9818

Nasze główne cele, realizowane w kraju i poza jego granicami:
1. niesienie pomocy dzieciom chorym;
2. wspieranie dzieci szczególnie uzdolnionych;
3. udzielanie pomocy placówkom medycznym, wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym;
4. edukacja i rozwój dzieci i młodzieży, oraz osób dorosłych z krajów tzw. globalnego południa ( w tym krajów Afryki);
5. upowszechnianie wiedzy o krajach Afryki lub tzw. globalnego południa oraz nawiązywanie więzi między ludźmi odległych od siebie kultur.

Przekaż swój 1% podatku na rzecz Dzieci- szczegóły na stronie Fundacji

———————————————————————————————————————————————————————————–

Fundacja ISKIERKA to  organizacja pożytku publicznego od 2006 roku (KRS: 0000248546), działająca na rzecz dzieci z chorobą nowotworową.

Prezesem fundacji jest Jolanta Czernicka-Siwecka , której syn także zmagał się z białaczką. Jest laureatką Nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta w kategorii: Działalność Społeczna 2014.
Działania zespołu pracowników wspierają wolontariusze oraz partnerzy ze środowisk biznesowych, samorządowych, jak również osoby ze świata nauki, sportu, sztuki, kultury i show biznesu. To ponad 500 podopiecznych fundacji, będących w trakcie i po leczeniu onkologicznym oraz działanie systemowe.
Wsparcie Fundacji w procesie leczenia to: zakup leków, sprzętu medycznego, remonty dziecięcych oddziałów szpitalnych, finansowanie badań naukowych z zakresu skutecznej diagnostyki onkologicznej. ISKIERKA pomaga chorym dzieciom i ich rodzinom przejść przez najtrudniejsze etapy leczenia poprzez innowacyjne projekty terapeutyczne i integracyjne oraz organizuje letni wypoczynek i wspiera rehabilitację.

W ramach wymiany dobrych praktyk i budowania społeczeństwa obywatelskiego Fundacja:
– tworzy innowacyjne projekty z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu,
– prowadzi akcje i kampanie społeczne,
– organizuje szkolenia dla personelu medycznego oraz konferencje i seminaria eksperckie.

Obecność Fundacji na śląskich oddziałach onkologicznych w Zabrzu, Katowicach, Chorzowie.
Realizuje także projekty ogólnopolskie i prowadzi subkonta dzieci leczonych również w innych ośrodkach w Polsce i za granicą.

Fundacja ISKIERKA na rzecz dzieci z chorobą nowotworową
Ul. Daimlera, 02-460 Warszawa.
Biuro: ul. Urbanowicza 19, 41-500 Chorzów
KRS: 0000248546 / NIP: 527-249-39-99 / REGON: 140406587

http://fundacjaiskierka.pl
Tel. 32 241 26 65, email: biuro@fundacjaiskierka.pl

Rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A. Numer konta:      16 1050 1588 1000 0023 0023 0170

———————————————————————————————————————————————————————————————-

Fundacja Andrzeja Brandstattera Pro Artis od lat działa na rzecz młodzieży  utalentowanej wokalnie lub plastycznie, głównie niepełnosprawnej. Reprezentowana przez Prezesa Fundacji, panią Małgorzatę Brandstatter.

Cele działalności to:
– integracja społeczna
– promowanie postaw tolerancji i szacunku wobec drugiego człowieka
– promowanie młodych talentów
– rozwijanie turystyki osób niepełnosprawnych
– organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z ubogich rodzin
– krzewienie kultury Podhala
Największym projektem organizowanym przez Fundację są  Wierchowe Spotkania.

Jest to cykliczna dwutygodniowa impreza integracyjna odbywająca się co roku w Zakopanem w pierwszej połowie lipca. W imprezie udział bierze kilkadziesiąt Podopiecznych z całej Polski. W trakcie pobytu biorą udział oni w warsztatach wokalnych lub plastycznych. Zwieńczeniem warsztatów są dwa koncerty , podczas których Podopieczni mogą zaprezentować swój talent u boku gwiazd polskiej i zagranicznej estrady. Koncertom towarzyszy wystawa twórczości plastycznej naszych Podopiecznych.

Dochód z akcji „ Moc czekoladowej pisanki” chcemy przeznaczyć na organizację warsztatów plastycznych  podczas tegorocznych Wierchowych Spotkań( noclegi i wyżywienie dla dzieci biorących udział w warsztatach i ich opiekunów oraz zakup materiałów plastycznych). W warsztatach integracyjnych uczestniczyć będą dzieci z ubogich rodzin. Część z nich to osoby niepełnosprawne. Dla większości z nich to jedyna możliwość wyjazdu wakacyjnego i aktywnego spędzenia czasu wolnego, a także terapia przez sztukę. Ilość uczestniczących w warsztatach dzieci uzależniona będzie od ilości pozyskanych przez Fundację środków.

Fundacja Andrzeja Brandstattera Pro Artis
ul. Orkana 3a/21  34-500 Zakopane
KRS: 0000277808 / REGON 130447739 / NIP 7361650823
www.fundacjaproartis.pl

Tel. 691 777 229  lub 603 26 00 24,  e-mail: brandstatter@poczta.fm

Rachunek bankowy: 10 1020 3466 0000 9302 0048 9484

———————————————————————————————————————————————————————————–

Fundacja Dr Clown powstała ponad 15 lat temu. Naszym celem jest wywoływanie uśmiechu na twarzy chorych. Niezależnie od tego czy działamy w szpitalach  dla dzieci czy dla dorosłych, czy odwiedzamy placówki specjalne czy hospicja – kierujemy się przekonaniem, że smutek można leczyć.

600 naszych wolontariuszy to  głównie studenci nauk humanistycznych, rehabilitanci, pracownicy służby zdrowia ale też znani artyści. Jako „doktorzy clowni” odwiedzają  co roku ponad 30 tysięcy pacjentów i osób z niepełnosprawnościami. Gdy wychodzą, pozostaje po nich radość i czerwony nosek na twarzy chorego-nasz niezbędny, magiczny  rekwizyt. Efektem każdej takiej wizyty jest nie tylko minimalizowanie negatywnych konsekwencji choroby czy hospitalizacji. To również wzmacnianie motywacji do zdrowienia i wspieranie medycyny konwencjonalnej.
Program terapii śmiechem i zabawą realizujemy w  ponad 61 szpitalach oraz 94 placówkach specjalnych, edukacyjnych i opiekuńczych.
Bazując na idei społecznej odpowiedzialności biznesu co roku organizujemy kilkanaście projektów CSR, które angażują pracowników firm w warsztaty muzyczne, kulinarne i plastyczne z udziałem dzieci w szpitalach.

Naszym najważniejszym świętem i corocznym podsumowaniem wszystkich akcji jest Dzień Czerwonego Noska na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Od siedmiu lat impreza ta skupia pond 25 tysięcy gości, przyjaciół i wolontariuszy z całej Polski.

Fundacja Dr Clown
Jagiellońska 58/128 A
03-468 Warszawa
KRS: 0000024181 / REGON: 016027802  / NIP: 521-30-20-963

 www.drclown.pl

Tel. (+48 22) – 854 05 02, tel. kom. 516 034 688,  e-mail: katarzyna.dera@drclown.pl

Przekazując nam swój 1% podatku pomagasz realizować wizje, w której żaden chory nie czuje smutku. Pomóż nam budzić śmiech.

————————————————————————————————————————————————————————————-

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”  niesie   pomoc dzieciom niewidomym i słabowidzącym poprzez profilaktykę i wczesne diagnozowanie niepełnosprawności wzrokowej: opracowanie indywidualnych programów terapeutyczno – rehabilitacyjnych oraz ich realizację w bezpośredniej współpracy z rodzicami dziecka (Poradnia Wczesnej Interwencji) oraz w placówkach dziennego pobytu. Kompleksową opieką obejmuje dziecko, ale także całą rodzinę organizując wsparcie psychologiczne, turnusy rehabilitacyjne, pomoc socjalną dla rodzin.

Stowarzyszenie prowadzi w Warszawie od 1992 roku dwa ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjne dla dzieci i dorosłych niewidomych i słabowidzących z dodatkowymi niepełnosprawnościami oraz poradnię dla niemowląt i małych dzieci niepełnosprawnych wzrokowo, obejmując stałą opieką 320 dzieci w skali roku.

Stowarzyszenie Tęcza
ul. Kopińska 6/10, 02-321 Warszawa
KRS 0000095698 / NIP:  526-20-48-453
http://www.tecza.org

Tel. (22) 658 43 30, (22) 822 03 44, e-mail: tecza@idn.org.pl

MCP_2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia pisanek wykonał:


Zamknij
Nie tracę czasu, wpisujęi zapisuję się na newsletter Fundacji

WYBRANY NEWSLETTER:

Witaj w gronie Przyjaciół Dzieci Fundacji Mają Przyszłość!
Dziękujemy za zapisanie się na nasz newsletter!

Otrzymasz od 6 do 12 wiadomości rocznie.
Odbierz pocztę i potwierdź subskrypcję do newslettera.
Zamknij
Pomóż nam pomagać dzieciom!
Pomóż dziś lub zostań z nami na dłużej!
Możesz ustanowić niewielkie, ale stałe zlecenie
na swoim rachunku bankowym. Warto pomagać!

Alior Bank SA ul. Łopuszańska 38d 02-232 Warszawa
Nr konta: 65 2490 0005 0000 4520 4418 9818
tytuł jednorazowego przelewu tradycyjnego lub zlecenia stałego:
”na cele statutowe-darowizna”

Wpłaty z zagranicy
SWIFT / BIC Alior Banku: ALBPPLPW

Wpłaty w walucie EURO (IBAN)
PL 69 2490 0005 0000 4600 1195 6471
Wpłaty w pozostałych walutach (IBAN):
PL 87 2490 0005 0000 4600 6190 6006

WPŁACAM

DALEJ »

Wybrana kwota


« wstecz
brain made by 813.pl